Den 34

Činnosti 

  • Laminování.
Tak je to tady, Tento den jsem ve snu prožil mnohokrát, takže by mě nic nemělo překvapit, počínaje předčasným, případně vůbec žádným zatuhnutím laminovací pryskyřice, případně jejím vznícením, či naprostým zničením trupu mojí/cizí neschopností.
Ještě bych podotknul, že trup laminuji pro zvýšení jeho odolnosti proti vlhkosti, která by mohla přijít do kontaktu s dřevem obšívky při poškození laku např. nárazem na kámen.

Pro historiky: je neděle odpoledne, 21.listopadu 2004

Konečně se mi podařilo koupit laminovací tkaninu, která nebyla určena k laminování bazénů od pětadvaceti metrů nahoru (viz. ta přibalená k pryskyřici).
Jedná se o gramáž 48g/m3.

Pohled na laminovací vybavení.

Za povšimnutí stojí původní, velmi hrubá, laminovací tkanina, brýle :), silnější gumové rukavice a nakrátko sestřižený štětec (z nějaké trhové sady, kde jich bylo 5 za 30 korun).

Postup:
  • Odstřihnout patřičný kus tkaniny (pokládá se tak, že vlákna protínají osu lodě pod úhlem 45 stupňů, protože potom pěkně kopíruje terén). Použil jsem staré nůžky.
  • Připevnit trup tak, aby se nehýbal (pak můžete na štětec přitlačit, aniž byste trup naháněli po stole).
  • Namíchat směs pryskyřice s iniciátorem. Normálně máte k dispozici asi 20 minut, než začne směs gelovatět. Tuto dobu jsem prodloužil tak, že jsem v dílně otevřel okno (stejně bylo potřeba větrat) a nechal sklenici ofukovat chladným průvanem.
  • Natřít loď směsí (směs má konzistenci medu).
  • Položit tkaninu a nakrátko sestřiženým štětcem tkaninu uhlazovat a vytlačovat vzduchové bubliny. Tkanina velmi pěkně kopíruje i tvarově složité části, nastřižena byla pouze v oblasti kormidla. Pokud vám některé vzduchové bubliny uniknou (jako mě), musíte je po zaschnutí z trupu vyříznout (protože jsou pružné a lak ani tmel na nich nedrží).
  • ...a počkat cca. 2 hodiny než se směs vytvrdí.
Poznámka:
Jakmile směs začala tvrdnout (byla tak akorát), odřezal jsem přebývající kusy tkaniny ostrým nožem, proto na fotografiích nejsou vidět žádné přesahy.
Namíchal jsem 100 ml pryskyřice (+2 ml iniciátoru). Spotřeba byla překvapivě nízká, takže zbytek zatvrdl ve skleničce (viz. ryska).

Tato fotografie s laminováním moc nesouvisí (snad jen tím, že je trup již olaminován). 
Zařadil jsem ji z toho důvodu, že zde vynikne linie kýlu vytvořená lištou 2x2 a tmelem, jak jsem se zmínil v některém z minulých dílů.

Všimněte si, jak tkanina perfektně kopíruje tvar trupu.

V detailu můžete vidět kresbu tkaniny v místech, kde byla pryskyřice pěkně vymetena štětcem. Shodou okolností v těchto místech také končí kýlová lišta, o které jsem se zmiňoval v minulém díle.

Tady je tkanina patrnější. Hrany jsou již zbaveny přebytečné tkaniny (zatím je pouze odřezána, takže někde trčí pár chloupků, ale to se doladí až po důkladném zatvrdnutí).

Tak záď se mi nepovedla zrovna na jedničku. Bylo by lepší ji laminovat první s důrazem na obtížné pasáže a až následně zbytek trupu.
Navíc mi zde zůstalo mnoho pryskyřice, která se bude muset odbrousit (aby tato místa na fotografii vynikla, jsou zdůrazněna lehkým přebroušením).

Ve středu snímku je patrné místo, kde mi vznikla vzduchová bublina a místo bylo třeba vyříznout. Protože tady laminát neplní žádnou funkci (je to nad čarou ponoru), asi toto místo pouze zatmelím.

Tady bude nejvíc práce. Je možné, že po důkladném broušení a tmelení budu muset položit ještě jednu vrstvu. Ale ještě to zvážím, neboť poškození trupu v těchto místech není zrovna pravděpodobné.
Šrouby byly před zašroubováním do závitů natřeny silikonovou vazelínou, aby se na ně pryskyřice nepřilepila.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Pilot 24 - Dokumentace

Úvod

Pilot 24 - Opravdu naposled?